KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA


Batı Kurumsal Tedarik Çözümleri Ve Satınalma Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. WEB SAYFASI/İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI veya ZİYARETÇİLERİ İÇİN AÇIK RIZA METNİ


Batı Kurumsal Tedarik Çözümleri Ve Satınalma Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Batı Kurumsal” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;
Kanun ile Batı Kurumsal Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve
Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde bulunan Batı Kurumsal’ın hissedarlarına, iş ortaklarına, çalışanlara, gerçek kişilere ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvurularında pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunun tespiti,
 • Çalışan adaylarının iş birikimi ve tecrübelerinin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerin takip edilebilmesi,
 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi çerçevesinde Batı Kurumsal tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Web Sitesi kullanıcı veya ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad-soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, eğitim sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Batı Kurumsal’ın uhdesinde kaydedilebilmektedir.


Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 • Batı Kurumsal’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Batı Kurumsal’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri
Batı Kurumsal’ın web sitesi/internet sayfası kullanıcı veya ziyaretçilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Batı Kurumsal’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket : Batı Kurumsal Tedarik Çözümleri Ve Satınalma Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : 23 Nisan Mah. Ata Bulvarı Cad.No: 11/4 Shell Batı Kurumsal İstasyonu Nilüfer/Bursa
Tel : 444 28 55
E-posta : bildirim@batikurumsal.com.tr


İşbu Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.
 

Taşıt Tanıma Sistemi Başvuru Formu

Shell Taşıt Tanıma yaygın istasyon ağı ile ihtiyacınız olan her noktada hizmetinizde. Sizde en gelişmiş otomasyon sistemine sahip Shell ailesine katılmak için hemen başvurun.

Taşıt Tanıma Sistemi Başvuru Formu

Shell Taşıt Tanıma yaygın istasyon ağı ile ihtiyacınız olan her noktada hizmetinizde. Sizde en gelişmiş otomasyon sistemine sahip Shell ailesine katılmak için hemen başvurun.

Batı Kurumsal
Başvuru Formu